Anders Bille

Anders Bille Rigsmarsk; (f 19. marts 1600 † 10. november 1657).
Søn af Erik Jensen Bille til Rønnowsholm og hustru Mette Banner Andersdatter.
Som ung i udenlandsk krigstjeneste - han blev i 1626 løjtnant i hertug Bernhard af Weimars rytterregiment i Christian 4.s hær i Tyskland og i 1627 blev han ritmester.
Han fik tildelt Rygårds len i 1631 og var lensmand på Øsel fra 1634 til 1642. I 1642 rigsmarsk og blev samtidg forlenet med Vestervig len som han i 1650 fik ombyttet med Skanderborg len.
Anders Bille deltog på dansk side i Torstenssonkrigen 1643 til 1644. Efterfølgende rejste han i 1646 spørgsmålet om en ny hærordning idet han mente at den nationale hær skulle øges og befæstningsanlæggene styrkes. Ordningen trådte først i kraft 1653.
Da svenskekrigene brød ud i 1657 blev Anders Bille øverstbefalende over styrkerne i Holsten. Han måtte efter at have erobret Bremen stift trække sig tilbage til Frederiksodde (Fredericia) hvor han blev hårdt såret, da svenskerne stormede fæstningen 24. oktober 1657. Han døde et par uger senere i svensk fangenskab.
Anders Bille blev 14. december 1628 gift med Sophie - datter af Jacob Eriksen Rosenkrantz til Arreskov og hustru Pernille (Gyldenstierne). Hustruen døde 1667 og overlevede Anders Bille med 10 år.

Danske encyklopædi.

Look at other dictionaries:

  • Anders Bille — (March 19 1600 November 10 1657) was the Danish Rigsmarsk, the officer leading the entire armed forces of Denmark, from 1642.He was mortally wounded in the defence of Fredriksodde during the Northern Wars against Sweden, and died after a few days …   Wikipedia

  • Guerra Sueco-Danesa (1657-1658) — Guerra Sueco Danesa de 1657 1658 El ejército sueco cruza hacia Selandia, sobre el Gran Belt congelado. Pintura de Johan Philip Lemke …   Wikipedia Español

  • Frederick III of Denmark — Infobox Danish Royalty|monarch name = Frederick III title = King of Denmark and Norway reign = coronation = predecessor = Christian IV successor = Christian V spouse = Sophie Amalie of Brunswick Lüneburg issue = Christian V Princess Frederica… …   Wikipedia

  • Fredericia — Geobox|Town name = Fredericia native name = other name = other name1 = category = Town image size = image caption = The statue Landsoldaten ( The Foot Soldier ) in Fredericia, Denmark. flag size = symbol = Fredericias våben.png symbol size =… …   Wikipedia

  • Danish Estonia — Duchy of Estonia Hertugdømmet Estland (da) Ducatus Estonie (la) Dominum directum …   Wikipedia

  • Dano-Swedish War (1657–1658) — Dano Swedish War (1657–58) Part of the Second Northern War March across the Belts …   Wikipedia

  • Frederic III de Danemark — Frédéric III de Danemark Frédéric III Frédéric III (Haderslev, 18 mars 1609 Copenhague, 9 février 1670), en danois Frederik 3. (et non « Fredrik » ni « III »). Il est roi de …   Wikipédia en Français

  • Première guerre du Nord —  À ne pas confondre avec la grande guerre du Nord ou seconde guerre du Nord (de 1700 à 1721) ; ces deux guerres ont été par la suite appelées les Guerres nordiques Première guerre du Nord …   Wikipédia en Français

  • Federico III de Dinamarca — Federico III de Dinamarca. Retrato de artista anónimo. Colección de retratos del Castillo de Frederiksborg. Federico III (Haderslev, 18 de marzo de 1609 Copenhague, 9 de febrero de 1670). Rey de Dinamarca y de Noruega de 1648 a 1670). E …   Wikipedia Español

  • Fredericia — Localidad de Dinamarca …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.